Betöltés

Tevékenységeink

Vasútüzemeltetés

A közúti szállítás mellett a faanyagszállítási feladatok maradéktalan ellátása érdekében cégünk megőrizte hagyományos erdei vasúthálózatát. Segítségével kevesebb üzemanyag-felhasználással nagy mennyiségű faanyag szállítható kedvezőtlen időjárási körülmények között is.
Lehetőségeink mértékéig törekszünk vasút melletti feldolgozóhelyek kialakítására és a közúti szállítás csökkentésére. A több mint száz éves kisvasúthálózat korszerűsítése az utóbbi években a fővonalon befejeződött, a szárnyvonalakon pedig a teherszállítási feladatok figyelembevételével folyamatosan zajlik.

Az iparvasúti szállítás a részvénytársaság teljes faanyagmozgatási feladatának 10%-át teszi ki. A vasútüzem kihasználtságának növelése, valamint a közjóléti tevékenységeink színesítése céljából 32 kilométer hosszon a személyforgalom előtt is megnyitottuk a Lenti és Kistolmács közötti pályaszakaszt. A turisztikai célú szolgáltatásokról bővebben itt olvashatnak.

A kisvasút megépítése több mint száz évvel ezelőtt kezdődött meg, csupán gazdasági szempontok miatt. Zala megye erdőkben gazdag göcseji vidékéről rendkívüli nehézséget jelentett a kitermelt faanyag elszállítása. Az erdők zömükben feltáratlanok voltak, és a meglévő rossz minőségű erdei utakon kizárólag szekereken fuvarozták az értékes göcseji fát. Az agyagos talajú erdőkben különösen nagy problémát okozott a felázott, járhatatlanná vált földutakon a kitermelt faanyag szállítása. A letermelt erdei fenyő és bükk faanyag minőségi romlást szenvedett, ha nem tudták időben a felhasználási helyre szállítani.
A XX. század elején ezért épült meg az első keskeny nyomsávú vasútvonal. Kezdetben két, egymástól független vonalon üzemelt: a Lenti-Zajda és a Csömödér-Kistolmács szárnyvonalon. Ahhoz, hogy az erdei vasutat a személyszállításban és a faanyagszállításban is gazdaságosan lehessen üzemeltetni, meg kellett építeni az összekötő szárnyvonalat.
A Lenti-Szilvágy és a Csömödér-Kistolmács vonal összekötésére 1997 és 2000 között került sor. Ma a teljes vágányhossz eléri a 109 kilométert, és ezzel Magyarország leghosszabb erdei vasúti hálózataként tartják számon.

További információ

Vagyongazdálkodási osztály
8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
Telefon: +3693500232
E-mail: montsko.sandor@zalaerdo.hu

Csömödéri Vasútüzem
8957 Csömödér, Vasút út 2.
Telefon: +3692579033
Mobil: +36304742146
E-mail: erdeivasut@zalaerdo.hu


Kapcsolódó galéria