Betöltés

Zalaegerszegi Erdészet

A Zalaegerszegi Erdészet 10.931 hektár állami tulajdonú erdőterületen, a Göcseji-dombság, a Kelet-Zalai-löszvidék, az Alsó-Kemeneshát és a Kemenesalja tájrészletekben gazdálkodik. A heterogén adottságú erdőterületre rendkívül változatos fafajösszetétel és területi szétszórtság jellemző.
Az erdészet által kezelt erdők Zala megye területének egyharmadán találhatók. Észak-déli irányban Zalavégtől Söjtörig, kelet-nyugati irányban Zalaapátitól Bödéig kisebb-nagyobb erdőtömbökben folyik az erdőgazdálkodás. A fafajok területi megoszlása a következő: kocsányos tölgy 11%, kocsánytalan tölgy 19%, cser 12%, bükk 18%, gyertyán 8%, akác 17%, egyéb kemény lomb 3%, egyéb lágy lomb 3%, fenyőfélék összesen 9%.
Az utóbbi évtizedekben és napjainkban is nagy erőkkel folyik a leromlott szerkezetű faállományok átalakítása, melynek eredményeképpen nő az értékes, őshonos tölgy fafaj térfoglalása, az akác, cser és lucfenyő állományok rovására.

Zalaegerszegi Erdészet

Természetes felújítást magról átlagosan 50 hektáron (redukált terület), sarjaztatást 30 hektáron, mesterséges erdősítést 70 hektáron, folyamatos erdőfelújítás pótlását 25 hektár területen végez az erdészet. Évente átlagosan mintegy 1000 hektár folyamatban lévő erdőfelújítás ápolásáról, védelméről kell gondoskodni. Befejezett erdősítések ápolását közel 110 hektár, tisztítást 160 hektár területen kell végrehajtani. Az erdészet két kisebb csemetekertet működtet saját szükségletre.

Az erdészet éves fakitermelési feladata 85.000 bruttó m3. Ebből a véghasználati fatérfogat mintegy 50.000 bruttó m3, 150 hektár érintett területen. A jobb minőségű faállományok érdekében évente mintegy 400 hektár növedékfokozó gyérítést, és 200 hektár törzskiválasztó gyérítést hajt végre az erdészet. A cser, gyertyán, akác fafajok magas aránya miatt magas a sarangolt választékok százalékos megoszlása a rönkféleségekkel szemben.

Az erdészet által kezelt erdőterületekből 442 hektár közjóléti rendeltetésű. Zalaegerszeg keleti bejáratánál a 76-os út mellett terül el a 42 hektáros Csácsbozsoki Arborétum és sétaerdő. A város délnyugati részén fekvő lakóövezet szomszédságában található Alsóerdő, mely régi tradicionális kirándulóhely 235 hektár területtel. A parkerdő nevezetessége az Azáleás-völgy. Említésre méltó a Nagykapornak községhatárban kijelölt Remetekert erdőrezervátum, mely Zala megye egyik legkiválóbb kocsánytalan tölgyes – bükkös – gyertyános elegyes erdőállománya, egyúttal számos ritka növényfaj termőhelye is.

Az erdőrezervátum összes területe 156,9 hektár.
Az erdészet 7503 hektár területen folytat vadgazdálkodást.

Erdészetigazgató: Pintér Csaba
Erdőgondnok, erdészetigazgató-helyetes: Jóna Richárd
Erdőgondnok: Pintér Tamás, Seres Petra

További információ

Zalaegerszegi Erdészet
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Egervári u. 9.
Telefon: +3692510250, +36304742114
E-mail: zalaegerszeg@zalaerdo.hu