Betöltés

Bánokszentgyörgyi Erdészet

Erdészetünk a Nyugat-Dunántúl erdészeti tájcsoportban, a Göcseji-dombságon mintegy 10.000 hektár területen gazdálkodik (ebből erdő 9216 hektár). Működési területünk 24 községhatárt érint, észak-déli irányban körülbelül 21, kelet-nyugati irányban pedig 16 kilométeres kiterjedésben, jellemzően a Mura folyó, azon belül az Alsó-Válicka vízgyűjtőjén.

Erdőterületeink viszonylag tömbös elhelyezkedésűek, amely a gazdálkodás szempontjából kedvező.Termőhelyi adottságaink zalai viszonylatban is jók. A tengerszint feletti magasság 180 és 320 méter között változik. Az éghajlatot óceáni és szubmediterrán hatások alakítják. Az erdészeti klímaosztályozás szerint általában bükkös klímáról beszélhetünk. A terepfelszín szabdalt, jellemzőek az észak-déli irányú dombvonulatok és völgyek, sok helyütt meredek domboldalakkal.A talaj leggyakrabban pannon üledékre rakódott löszön kialakult agyagbemosódásos barna erdőtalaj (ABE, 83%), de emellett még számos típus előfordul.

Erdőgazdálkodás

Bánokszentgyörgyi Erdészet

A szakirodalom az itteni jellegzetes erdőtársulást legjellemzőbb karakternövénye, a zalai bükköny (illír bükköny) után "Zalaibükkösnek" (Vicio oroboidi - Fagetum) nevezi, további jellemző erdőtársulások még területünkön az illír gyertános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion), megtalálhatók még erdészetünknél erdeifenyves, égeres és csekély területen akácos állományok is.
Erdőművelésünk fő irányvonalát bükköseink természetes felújítóvágása határozza meg. Évenként mintegy 80 hektár a természetes felújítás belépő kötelezettsége, mesterséges első kivitelünk és pótlásunk együtt kb. 50 hektár évente. Mesterséges elsőkiviteleinknél - tölgyeknél - lehetőség szerint a makkvetéses technológiát alkalmazzuk. A pótlások során alapelv, hogy bükkösbe bükköt nem ültetünk, azt csak tölgyeseknél végezzük, illetve előnyben részesítjük az értékes elegyfajokat (madárcseresznye, hegyi juhar, vadalma, vadkörte, stb.), mely csemetéket a ZALAERDŐ Bajcsai Csemetekertjében állítják elő.

A természetes felújítóvágás sajátossága az állomány alatti ápolás is, ahol a megjelent újulat megtartása érdekében avatkozunk be. Befejezett erdősítésként évente 70 hektár körül adunk át. Befejezett erdősítéseinket is folyamatosan ápoljuk, ekkor már esetenként tisztítás jellegű belenyúlással. A tisztításokban alkalmazott állománynevelési alapelv, hogy a bükkös fiatalosok elegyességét elősegítjük; akár elit bükktörzsek feláldozásával is a tölgyek és az elegyfafajok számára növőteret kell biztosítani. Erdőművelési munkáink zöme nem gépesíthető, kézimunkát igénylő tevékenység. E munkák túlnyomó többségét vállalkozók végzik, kis részük télen a fahasználatban, tavasztól őszig pedig az erdőművelésben dolgozik.

Vadgazdálkodás

Erdészetünk mintegy 21.500 hektáron vadgazdálkodik. Jelentős mennyiségű vadföldet művelünk (60 hektár szántó, 387 rét). Vadlelövési tervünk 670 szarvas, 1.100 vaddisznó (ebből 200 befogás) és 400 őz. Egy 100 hektáros dámkertünk is van, kb. 170 darab törzsállománnyal. Gyenge adottságú őzállományunkban minőségjavító etetési kísérleteket folytatunk immár 1993 óta, és mérhető eredményekről számolhatunk be. A vadgazdálkodási és vadászati munkák szakszerűségéről 9 fős állandó vadászati személyzetünk gondoskodik. Vadászvendégeinket két vadászházunkban, ideális körülmények között fogadhatjuk.

Erdei vasút

Erdészetünkhöz tartozik a Csömödéri Állami Erdei Vasút vasútüzeme, amely Magyarország leghosszabb, összesen 110 kilométer hosszú erdei vasútpályájával rendelkezik.Több erdészetet és fafeldolgozót köt össze, 33 kilométeren szerelvényeink személyszállítást is végeznek.

Erdészetigazgató: Pálinkás Ákos
Erdőművelési ágazatvezető, erdészetigazgató-helyettes: Vaski László
Fahasználati ágazatvezető: Világhy András
Fahasználati műszaki vezető: Babics Máté
Vasútüzemi műszaki vezető: Horváth Dániel
Fővadász: Csordás Béla

További információ

Bánokszentgyörgyi Erdészet
Cím: 8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth u. 12.
Telefon: +3693546910
E-mail: banokszentgyorgy@zalaerdo.hu