Betöltés

Haltelepítések

Pontytelepítés a Zalaerdő Zrt. által kezelt tavakon

A Zalaerdő Zrt. nyári halállománypótlást végzett 2021. július 20-án (kedden), amelynek során mind a Szentpéterföldei-tó, mind a Kistolmácsi-víztározó halállománya 300-300 kilogramm méretes ponttyal gazdagodott. A halak Somogy megyéből érkeztek a zalai vizekbe.


Évzáró haltelepítés a Zalaerdő Zrt. által kezelt tavakon

A Zalaerdő Zrt. a tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében álló víztározókon december 4-én haltelepítést végzett.
A Kistolmácsi-víztározó halállománya 3500 kilogramm, míg az erdő ölelte Szentpéterföldei-tó halállománya 2000 kilogramm méretes, 2-3 kilogramm közötti ponttyal gazdagodott. A társaság ezen telepítésekkel a következő év-évek eredményes horgászfogásainak feltételeit teremtette meg.
A haltelepítést követően mindkét tavon december 6-ig általános horgászati tilalom lépett érvénybe, horgászni december 7-től kizárólag ragadozó halfajokra engedélyezett – a horgászrend betartása mellett.


Nyári haltelepítés az erdőgazdaság tavain

Az előzetes terveknek megfelelően a Zalaerdő Zrt. nyári halállománypótlást végzett 2020. július 22-én.
Az erdőgazdaság tulajdonában lévő Kistolmácsi-víztározóba és Szentpéterföldei-tóba 300-300 kilogramm méretes, 1,5 kg átlagsúlyú pontyot telepítettünk.


Pontyivadék telepítése Kistolmácson

A magyar lakosság széles rétegét fogja össze hazánk legnépszerűbb szabadidős tevékenysége, a horgászat. A hazai horgászok meghatározó részének célhala a ponty, amely tavasztól késő őszig fogható eredményesen, ugyanakkor ez az egyik legismertebb hazai halfaj is, amely változatosan elkészíthető, sokféle halétel jóízű, kevésbé szálkás alapanyaga.
Napjainkban a ponty az egyik legszélesebb körben elterjedt édesvízi halfaj kontinensünkön. Tavaszi szaporodásához a víz fokozatos felmelegedése és 16-18oC-os vízhőmérséklet szükséges. Kisebb csoportokban ívik a növényzetben gazdag sekély szélvizekben, folyók esetében az elöntött réteken, mert az ikra jellemző tulajdonsága, hogy termékenyülés után ragadóssá válik, így tud odatapadni a vízinövényekre, fűszálakra. A kikelő lárvák első táplálékai a kerekesférgek, alacsonyabb rendű rákok, a későbbiekben főleg iszaplakó gerinctelen állatokkal, kisebb részben növényi magvakkal és hajtásokkal táplálkoznak. Ivarérettségüket 3-4 éves korukban érik el.
Ebből az őshonos halfajból minden év őszén jelentős mennyiségben telepítünk méretes, háromnyaras halakat, megalapozva a következő esztendő(k) eredményes horgászfogásait. Ezen felül a Kistolmácsi-víztározóba idén június 22-én 5.000 darab, 3-4 cm nagyságú pontyivadékot is kihelyeztünk.


Az év halát telepítettük Kistolmácson és Szentpéterföldén

A Magyar Haltani Társaság által szervezett szavazáson 2020-ban a süllő lett az év hala, amelynek előnevelt, 3-4 centiméter nagyságú ivadékaival gazdagodott a Zalaerdő Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő két zalai víztározó.
Az erdőgazdaság kiemelt figyelmet fordít a kezelésében lévő tavak halállományának fejlesztésére, amelynek meghatározó elemei a természetes szaporodás feltételeinek biztosítása és a tudatos haltelepítés.
A ragadozó halfajok horgászvizeink értékes, keresett halai. A tavak gazdag fehérhal-állománya megfelelő táplálékot biztosít e gyors növekedésű fajok számára, amelyek évről évre eredményesen szaporodnak. A méretes ragadozófajok telepítésének a beszerzési nehézségek és a magas ár szab korlátokat, ezért minden évben ivadékokat telepítünk, amelyek a tavak természetes táplálékbázisát kihasználva érik el a fogható méretet. Az áprilisi csukaivadék telepítést követően május 14-én mindkét víztározóba 6000-6000 darab előnevelt süllőt helyeztünk ki.
A süllő egyike természetes vizeink legértékesebb halfajainak, a horgászok zsákmányában jelentős mennyiségben szerepel. A horgászok által keresett ragadozóhal többféle horgászmódszerrel fogható. Teste megnyúlt, feje nagy, szájában erős fogak ülnek. Egyike azon hazai halainknak, amelyeknek kettő hátúszója van. Az európai sügérfélék családjának legnemesebb tagjaként gyorsabban és nagyobbra növekszik rokonainál, húsa különlegesen ízletes.
A süllő 10-14 °C-os vízhőmérsékleten, általában április hónapban (kajszibarack virágzásakor) ívik. Párosan szaporodó hal, amely az ikráját parti növények (fűz, éger, stb.) víz alatti finom gyökerére rakja. Az ívást követően nem hagyja magára a nagyszámú ikrát, a tejes 5-8 napon át egyedül őrzi az ikrával telt fészket, távol tartva az ikrafaló halakat, közben mellúszóival friss vizet áramoltat utódaira. A kifejlődő lárva kezdetben planktonállatokkal táplálkozik, majd a 3-4 centiméteres méretet elérve megkezdi a halfogyasztást. Táplálékát ezt követően a víztérben gyakori halak közül válogatja, nem annyira faj, hanem inkább méret szerint.


Csukaivadék telepítése Kistolmácson

A ZALAERDŐ Zrt. a tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében lévő Kistolmácsi-víztározóba előnevelt csukaivadékot telepített 2020. április 15-én.
A 3-4 centiméter nagyságú ivadékokat a szakszemélyzet tagjai kettesével-hármasával helyezték ki a vízpart mentén új otthonukba.
A csuka egyike hazai vizeink legjobb növekedési eréllyel rendelkező halfajának, növekedési ütemét a rendelkezésre álló táplálék mennyisége és az éghajlati körülmények határozzák meg. Egyik jellegzetessége, hogy kacsacsőrszerűen végződő feje a testéhez képest nagy, szájában erőteljes ragadozó fogazatot találunk. Az erdőgazdaság kezelésében lévő két víztározóban a parti zónában találja meg életfeltételeit, rendszerint egész évben kitart megszokott élőhelyén. A csukaivadék táplálékában a halakon kívül más nagyobb méretű szervezetek, így rovarlárvák, csigák is szerepelhetnek. A kifejlett csuka nem válogatós ragadozó, zsákmányhalát lesből támadja, nem üldözi. E nappali ragadozó szinte egész évben táplálkozik, étvágya csak a februári-márciusi ívás idején és a nyári hónapokban mérséklődik.


Évzáró haltelepítés

Az őszi halállománypótlás keszegfélék telepítésével zárult a Zalaerdő Zrt. által kezelt tavakon.
Az erdő ölelte Szentpéterföldei-tó halállománya 300 kilogramm, a Kistolmácsi-víztározó halállománya 500 kilogramm vegyes keszeggel gazdagodott november 22-én. Mindkét tavon esztendőről esztendőre eredményesen szaporodnak a keszegfajok, de állományukat szükséges pótolni, mert e fajok egyedei nem csupán a horgászok által keresett zsákmányhalak, hanem a ragadozó halfajok táplálékának egy részét is képezik.


Pontytelepítés a ZALAERDŐ Zrt. által kezelt tavakon

Az őszi időszak kiemelten fontos a tavak kezelőinél.
A haltermelő tavaknál a halastavak vízeresztéssel járó lehalászása, a kifogott halállomány tárolása és piacra juttatása ad napi szintű feladatot egészen a karácsonyi ünnepekig, addig a horgászati hasznosítású tavaknál az évközben kifogott halak pótlásának elvégzése az aktuális, időszerű feladat, mellyel a következő év(ek) eredményes horgászfogásainak feltételei teremtődnek meg.
A ZALAERDŐ Zrt. a tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében álló víztározókon – a természetes szaporodás feltételeinek biztosításán felül – esztendőről esztendőre több alkalommal végez haltelepítést annak érdekében, hogy az ide látogató horgászok élménydús napokat tölthessenek e csodálatos környezetű tavak partján.
A Kistolmácsi-víztározó halállománya 2500 kilogramm, míg az erdő ölelte Szentpéterföldei-tó halállománya 1500 kilogramm méretes, 2-3 kilogramm közötti ponttyal gazdagodott november 6-án.
A haltelepítést követően mindkét tavon november 12-ig általános horgászati tilalom lépett érvénybe, horgászni november 13-tól kizárólag ragadozó halfajokra engedélyezett, a horgászrend betartása mellett.
E megnyúlt testű, oldalról lapított halfaj a horgászok által legkeresettebb halaink egyike, mely számos horgászati módszerrel fogható, a horgászok zsákmányának jelentős részét képezik.


Pontyivadék telepítés Kistolmácson

A horgászok által legkeresettebb halfajból a ZALAERDŐ Zrt. minden esztendő őszén jelentős mennyiségben telepít méretes, háromnyaras pontyot a kezelésében lévő horgásztavakba.
Június hónap utolsó munkanapján 10.000 darab előnevelt pontyivadékkal gazdagodott a horgászok körében kedvelt Kistolmácsi-víztározó halállománya.
A néhány centiméter nagyságú halak négy-öt esztendő múlva érik el a legkisebb kifogható méretet, addig főleg iszaplakó gerinctelen állatokkal táplálkoznak.
E megnyúlt, oldalról lapított testű, szájszögletében egy pár rövid bajuszt viselő halfaj számos horgászati módszerrel fogható, sokféle halétel kiváló és egészséges alapanyaga.


Előnevelt süllők telepítése

A Kistolmácsi-víztározó és a Szentpéterföldei-tó halállománya május 17-én 6-6 ezer darab előnevelt süllővel gazdagodott.
A ZALAERDŐ Zrt. tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében lévő víztestek nyíltvízi életterűek, melyeknek meghatározó csúcsragadozója a süllő. A természetes szaporodás feltételeinek biztosításán felül évről évre előnevelt, 3-4 cm nagyságú ivadékokat telepítünk, melyek a tavak természetes táplálékbázisa révén érik el a fogható méretet. A süllő a horgászok általkeresett ragadozó halfaj, mely számos horgászati módszerrel fogható, húsa jó minőségű.
Az erdőgazdaság kezelésében lévő tavak a rendszeresen végzett telepítéseknek és a sikeres természetes szaporodásnak köszönhetően gazdag süllőállománnyal rendelkeznek, az ide látogató horgászok számára további halfajok fogási lehetőségével együtt élménydús horgászatot biztosítanak.


Csukaivadék telepítés Szentpéterföldén

A Zalaerdő Zrt. kezelésében lévő nyíltvízi életterű víztestek meghatározó csúcsragadozója a süllő, de a part menti vízinövényzet, vízbe dőlt és belógó fák, bokrok ágak a csuka számára is ideális életteret biztosítanak.
A természetes szaporodáson túl 2019. április 9-én 2.000 darab előnevelt csukával gazdagodott az erdő ölelte tó halállománya.
A szakszemélyzet tagjai kihelyezték a 3-4 cm nagyságú ivadékhalakat, hogy azok a part mentén búvóhelyet találjanak maguknak.
A csuka hazai halfaunánk egyik legjobb növekedési eréllyel rendelkező faja, mely a horgászok által keresett sporthal, számos horgászati módszerrel fogható. Elsősorban nappali ragadozó, falánksága csak a február-márciusi ívás idején és a nyári hónapokban mérséklődik.


Évzáró haltelepítések

A Zalaerdő Zrt. halállománypótlást végzett december 3-án a kezelésében lévő horgásztavaknál.
A Kistolmácsi-víztározóba 3.000 kilogramm, a Szentpéterföldei-tóba 1.900 kilogramm ponty került, továbbá 500, illetve 300 kilogramm vegyes keszeggel is gazdagodott a halállomány.
Reményeink szerint az idei esztendőben elvégzett haltelepítések, az eredményes természetes szaporodás feltételeinek biztosítása, valamint a látogatók kulturált, szabálykövető magatartása révén a horgászok 2019-ben is sikeres napokat tölthetnek e csodálatos környezetű tavaknál.


Előnevelt pontytelepítés Szentpéterföldén

A ZALAERDŐ Zrt. a tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében álló Szentpéterföldei-tóba 5 ezer darab pontyivadékot telepített június 15-én, mellyel a tárgyévi ivadéktelepítés utolsó eseményére került sor.
E megnyúlt testű, oldalról lapított halfaj a horgászok által legkeresettebb halaink egyike, melynek a horgászzsákmányban való részesedése nagy. A ponty a hazai halgazdaságok legnagyobb mennyiségben nevelt és tenyészett hala, amelyet a horgászati kezelésű vízterületekbe nagy tételben telepítenek.


Az Év Halát telepítettük

A ZALAERDŐ Zrt. a tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében álló Kistolmácsi-víztározóba és a Szentpéterföldei-tóba 4-4 ezer darab balinivadékot telepített május 16-án.
A Magyar Haltani Társaság esztendőről esztendőre közönségszavazásra bocsájtja az Év Hala címet, melyet 2018-ban a balin nyert el.
Az oldalról lapított, nyúlánk testű balin nyíltvízi ragadozó, mégis a békés fajokat magába foglaló pontyfélék családjába tartozik. Fogai nincsenek, de az alsó állkapcsa elől kissé fölfelé hajlik, mely a zsákmány megragadását segíti. Magányosan vagy néhány példányt alkotó csapatokban keresi a táplálékát, mely kezdetben planktonszervezetekből és apró gerinctelen állatokból áll, majd áttér a halfogyasztásra.
E nehezen szaporítható halfaj előnevelt, 3-4 cm nagyságú ivadékai a nagyatádi V-95 Kft. halastavából jutottak el új otthonukba, gazdagítva a jó hírben álló tavak halállományát.


Süllőt telepítettünk

A Kistolmácsi-víztározó és a Szentpéterföldei-tó halállománya május 8-án 6-6 ezer süllőivadékkal gazdagodott.
A Zalaerdő Zrt. kiemelt figyelmet fordít a tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében álló tavak halállományának fejlesztésére, melynek meghatározó elemei a természetes szaporodás feltételeinek biztosítása és a tudatos haltelepítés. Halgazdálkodási terv előírása szerint évről évre előnevelt, 3-4 cm nagyságú ragadozóhalakat telepítünk a tavakba, melyek a természetes táplálékbázist kihasználva érik el a fogható méretet.
A ragadozó halfajok horgászvizeink értékes és keresett halai. A süllő a víztározó medrében lévő akadó, mint a tuskó mellett szívesen tanyázik, egyes búvóhelyeken csoportosan is előfordul. Zsákmányát leginkább méret alapján válogatja, rablásakor a kishalak sokszor legyezőszerűen menekülnek. E halfaj hazánk egyik legkeresettebb és legértékesebb hala, melynek részesedése a horgászzsákmányban jelentős.


Évnyitó haltelepítés

A Zalaerdő Zrt. idén a kezelésében lévő Kistolmácsi-víztározón végzett először halállománypótlást.
A 11,2 hektár kiterjedésű tó ragadozó halállományának pótlása érdekében – a természetes szaporodáson felül – április 18-án 2.000 darab 3-4 cm nagyságú előnevelt csukaivadékot helyeztünk ki, hogy a parti növényzet mentén és a vízparti fák gyökerei között búvóhelyet találjanak maguknak.
A csuka hazai halfaunánk egyik legszebb színezetű faja, melynek teste hosszúkás, feje testéhez képest nagy, szája kacsacsőrre emlékeztet. Szájában erős, kúpos fogak helyezkednek el, melyek e falánk ragadozó táplálékának megragadását biztosítják. A természetes vizeink horgászatában jelentős szereppel bíró csuka a horgászok által kedvelt és keresett, húsa ízletes, fehér, de szálkás. A víztározó gazdag fehérhalállománya megfelelő táplálékot biztosít e gyorsnövekedésű faj számára.


Haltelepítések 2017-ben

A ZALAERDŐ Zrt. kezelésében álló Kistolmácsi-víztározó és Szentpéterföldei-tó csúcsragadozója a süllő, mely az egyik legértékesebb halaink egyike. A süllőállomány fenntartása és fejlesztése érdekében a természetes szaporodáson felül tavanként 6.000 darab előnevelt, 3-4 centiméter nagyságú ivadékot helyeztünk ki, mely halak a természetes táplálékbázist kihasználva érik el a kifogható méretet.
A csuka a vízinövényzettel benőtt részeket kedveli, a természetes szaporodáson felül 2.000 darab ivadékkal is gazdagodott az erdő ölelte 14 hektár nagyságú Szentpéterföldei-tó.
A haltelepítések meghatározó időszaka az ősz. A horgászok által legkeresettebb pontyból az év végén mindkét tározóba 2.700 kilogrammot telepítettünk. A keszegbeszerzés terén az elmúlt esztendőkben tapasztalható nehézségek is megoldódni látszódnak, 2017. évben 500-500 kilogramm, 10-50 dkg közötti egyedsúlyú vegyes keszeggel is gazdagodott a két tó halállománya.
Reményeink szerint az elvégzett haltelepítések, az eredményes természetes szaporodás feltételeinek biztosítása, a kistolmácsi sikeres varsás törpeharcsafogás, valamint a látogatók kultúrált, szabálykövető magatartása révén a horgászok élménydús napokat tölthetnek 2018-ban is e csodálatos környezetű tavaknál.


Süllőtelepítés tavainkon

A nyíltvízi víztestek csúcsragadozójának számító süllő az egyik legértékesebb és legkeresettebb halaink egyike. A süllőállomány fenntartása és fejlesztése érdekében a természetes szaporodáson felül évente előnevelt, 3-4 centiméter nagyságú ivadékokat helyezünk ki, mely halak a tó természetes eltartó képességét kihasználva évről évre elérik a kifogható méretet.


Ragadozóhal telepítése Szentpéterföldén

A Szentpéterföldei-tó ragadozóhal állományának fejlesztése érdekében - a természetes szaporodáson felül - 2.000 darab előnevelt csukaivadék telepítését végeztük el április 12-én.
A tavaszi erdő ölelte tározó partja mentén helyeztük ki a 4-5 centiméter nagyságú ivadékokat, hogy a parti növényzetben, vízparti fák gyökerei között búvóhelyet találjanak maguknak.
Természetes vizeink horgászatában a csuka jelentős szereppel bíró halfaj, robbanékony mozgású, falánk ragadozó. A tározó gazdag fehérhal állománya megfelelő táplálékot nyújt e gyönyörű színezetű halfaj számára.


Halállománypótlás a Csömödéri-víztározón

A ZALAERDŐ Zrt. a kezelésében lévő 29 hektár nagyságú Csömödéri-víztározón végezte el a 2017-es esztendő első haltelepítését.
A november végi 2.780 kilogramm (3-5 kilogramm egyedsúlyú) pontytelepítést követően március 10-én 3.000 kilogramm méretes, 1,5-3 kilogramm közötti ponty érkezett a Csömödéri-víztározóba. A hatályos horgászrend szerint a pontytelepítés napján és az azt követő 6 napon keresztül általános horgászati tilalom van érvényben, így a horgászok március 17-étől hódolhatnak ismét szenvedélyüknek.


Őszi halállománypótlás

A 2016-os esztendő végéhez közeledve a horgászvizek kezelői már a télre és a következő évre készülnek. A vízpartok rendbetétele, a műtárgyak karbantartása mellett egyik legfontosabb feladat a tavak halállományának pótlása, melynek révén a következő esztendő(k) eredményes horgászfogásainak lehetősége teremtődik meg.
A ZALAERDŐ Zrt. tulajdonában két völgyzárógátas halgazdálkodási vízterület található. A horgászati hasznosítású 11,2 hektár nagyságú Kistolmácsi-víztározón és a 14,6 hektár nagyságú Szentpéterföldei-tavon évről évre halgazdálkodási terv szerint történik a halállománypótlás. A Kistolmácsi-víztározó halállománya november 17-én 3.490 kilogramm, míg a Szentpéterföldei-tó halállománya november 18-án 2.699 kilogramm méteres 1,5-3 kilogramm súlyú ponttyal gazdagodott.
A hatályos horgászrend szerint a pontytelepítés napján és az azt követő 6 napon keresztül általános horgászati tilalom van érvényben.
Horgászni a Kistolmácsi-víztározón 2016. november 24-től, a Szentpéterföldei-tavon 2016. november 25-től kizárólag ragadozóhalakra engedélyezett.


Keszegtelepítés

A keszegfélék horgászvizeinkben fontos szereppel bírnak, a ragadozó halfajok táplálékának egy részét képezik, ugyanakkor a horgászok által is keresett zsákmányhalak.
A 11,2 hektár nagyságú Kistolmácsi-víztározó keszegállományának növelése érdekében 2016. június 10-én 205 kilogramm vegyes keszeg telepítését végezte el a tulajdonos.
Az erdők ölelésében meghúzódó Szentpéterföldei-tóban évről évre eredményesen szaporodnak a keszegfajok. A tó partvonal mentén húzódó vízi növényzete a békéshalak búvó- és ívási helyét jelentik, ugyanakkor a kikelt ivadékhalak számára pedig búvóhelyet biztosítanak, ahol nagyobb eséllyel nőnek, illetve maradnak meg. E vízterület keszegállománya 2016. június 17-én 5.000 darab előnevelt, 2-4 centiméter nagyságú keszeggel gazdagodott.


2016 tavaszi haltelepítések

A süllő – mint ragadozó halfaj – horgászvizeink értékes, a horgászok által kedvelt hala.
A ragadozó halfajok állományának fenntartása a természetes szaporodáson felül évente előnevelt halak kihelyezésével valósul meg. Az ivadékok a tó természetes eltartó képességét kihasználva évről évre érik el a kifogható méretet.
A szakszemélyzet tagjai május hónap utolsó napján a Kistolmácsi-víztározóba és a Szentpéterföldei-tóba 6000-6000 darab előnevelt süllőt telepítettek.
Mindkét vízterület nyílt vízi élettér, melynek meghatározó csúcsragadozója a süllő, de a part menti, vízinövényzettel helyenként erősen benőtt részek a csuka számára is kedvezőek.