Betöltés

Erdőlátogatás

Tájékoztatás tűzgyújtásról

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról az erdotuz.hu vagy a katasztrófavédelem oldalán elhelyezett térképen tájékozódhatnak!
A közvetlenül is elérhető erdészeti térképen kikereshetik a lakóhelyüket vagy a tervezett kirándulási helyet, a környékén található erdőterületek beazonosíthatók a térkép segítségével.
A térkép piros színnel a megtekintés napján hatályban lévő tűzgyújtási tilalmat mutatja!

Tájékoztatás erdőlátogatásról

Gyaloglás, túrázás

A gyalogosan történő erdőlátogatással kapcsolatban a következő szabályok vannak érvényben, melyek az Erdőtörvény 91. §-ban találhatók meg:

 • Az erdőben üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan bárki saját felelősségére ott tartózkodhat.
 • Az erdő látogatója az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat, az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja.
 • Az erdő látogatója köteles az erdőgazdálkodónak okozott kár és költség megtérítésére.
 • Üdülési, sportolási, illetőleg kirándulási célból - a kijelölt út kivételével - gyalogosan sem vehető igénybe az erdőrezervátum magterülete, valamint a két méter átlagos magasságot el nem érő erdősítés területe.

Gomba, vadgyümölcs, gyógynövény, stb. gyűjtésével, forrásvíz elhordásával (erdei haszonvételek) kapcsolatos további szabályok, amelyek az Erdőtörvény 69. § és a Végrehajtási rendelet 42. §-ban találhatók meg:

 • Az állam 100%-os tulajdonában álló erdőben az egyéni szükségletet meg nem haladó (személyenként és naponta 2 kg!) gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtése engedélyezett. Ezt meghaladó mennyiség gyűjtéséhez az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövény kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Minden más erdőben a gyűjtés - a mennyiségtől függetlenül - kizárólag az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A földalatti gombák (trifla) gyűjtését a 24/2012. (III.19.) VM rendelet szabályozza:

 • A trifla gyűjtése az erdőgazdálkodó által a gyűjtő részére kiállított előzetes írásbeli hozzájárulás alapján végezhető. A gyűjtő a hozzájárulást a gyűjtés során köteles magánál tartani.

Az Erdőtörvény 93. §-a szerint csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdőben:

 • huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá sátrat felverni,
 • turistaútvonalat kijelölni és létesíteni, turisztikai berendezést, létesítményt építeni és fenntartani,
 • ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni,
 • az Erdőtörvényben külön nem nevesített sportversenyt rendezni,
 • nem állami feladatként jelet, mérő-, vagy gyűjtőeszközt elhelyezni, valamint az erdei életközösségből, az erdő talajából mintát venni.
 • Az erdőben kutatási, felmérési tevékenységet végző személy köteles e tevékenységét az erdőgazdálkodónak bejelenteni.

Kerékpározás és lovaglás

A kerékpárral valamint loval történő erdőlátogatással kapcsolatban az Erdőtörvény 91. § és 93. §-a a következőképpen rendelkezik:

 • Az erdőben üdülés, sportolás és kirándulás céljából emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval bárki saját felelősségére ott tartózkodhat.
 • Az erdőben abban az esetben lehet a megjelölt turistaúton kerékpározni és lovagolni, a megjelölt kerékpáros úton lovagolni, ha az együttes használat lehetősége jelzéssel az adott turistaúton vagy kerékpáros úton megjelölésre került. A megjelölt turista- vagy kerékpáros út keresztezése esetén a lovas az úton kizárólag lépésben haladhat át.
 • Az erdő látogatója a kerékpározással vagy lovaglással az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat, az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja, köteles az erdőgazdálkodónak okozott kárt és költséget megtéríteni.
 • A kijelölt út kivételével, kerékpárral vagy lóval sem vehető igénybe az erdőrezervátum magterülete, valamint a két méter átlagos magasságot el nem érő erdősítés területe.
 • A kiépített parkerdei utat lovaglás céljára kizárólag az erre a célra kijelölt és bejelentett szakaszon lehet igénybe venni.
 • Az erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet.

Lóval vontatott járművel történő közlekedés

A lóval vontatott járművel történő erdőlátogatással kapcsolatban a következő szabályok vannak érvényben, melyek az Erdőtörvény 91. § és 92. §-ban találhatók meg:

 • Az erdőben üdülési, sportolási és kirándulás céljából az erdészeti feltáró hálózat részein (erdészeti magánút, épített közelítő nyom, közelítő nyom) sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel bárki saját felelősségre ott tartózkodhat.
 • Az erdészeti feltáróhálózat részein kívül, az erdőben sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel közlekedni tilos és a kiépített parkerdei út sem vehető igénybe.

Járművel történő közlekedés

Az erdő járművel történő látogatásáról az Erdőtörvény 92. § és 92. §/A-a a következőképpen rendelkezik:

 • Az erdőben látogatás céljából járművel – ideértve a nem sport vagy turisztikai célú valamint a nem csak emberi erővel hajtott kerékpárt is – közlekedni csak a közforgalom előtt megnyitott – „behajtani tilos” táblával és/vagy sorompóval nem védett – erdészeti magánúton, saját felelősségre szabad.
 • Az erdei feltáró hálózat részét képező egyéb utakon látogatás céljából járművel közlekedni az erdőgazdálkodó engedélyével, saját felelősségre szabad.
 • Az erdőben és az erdei feltáró hálózat részein látogatás céljából quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral valamint motorkerékpárral közlekedni a törvény erejénél fogva tilos, erre az erdőgazdálkodó sem adhat engedélyt.

Kutya az erdőben

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 193. § alapján:

 • Aki a felügyelete alatt álló kutyát természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkereső és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja, az szabálysértés követ el, mely miatt a természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr helyszíni bírságot szabhat ki.

A Vadászati törvény 37/B. §-a alapján:

 • A vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében – a vad elfogására, elejtésére megengedett vadászati eszközzel – elfoghatja vagy elejtheti, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség
  • a vadat űző vagy a vadat elejtő kutyát, ha a vad sérelme másként nem hárítható el, továbbá
  • fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása céljából a kutyát vagy macskát.

Az erdőlátogatás bármely módjának korlátozására irányadó rendelkezést az Erdőtörvény 94. §-a tartalmazza:
Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdő egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás az életet vagy testi épséget veszélyezteti, valamint az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza.
A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását.  

Erdőtörvény

A hatályban lévő erdőtörvényt itt találja!