Betöltés

Tevékenységeink

Fahasználat

Gazdálkodásunkban a fakitermelések folyamatos egyensúlyban állnak az erdőfelújításokkal. Termeléseinket az erdőtervek adta lehetőségek között, az erdőgazdálkodást befolyásoló jogszabályok maradéktalan betartásával végezzük.
A kitermelt fa átlagos éves mennyisége 380 ezer m3. A választék-összetétel a következő: lemez- és fűrészipari rönk 18%, egyéb fűrészipari alapanyag 7%, egyéb iparifa 45%, tűzifa 30%. Választékszerkezetünkön belül évről évre egyre nagyobb szerepet kap a korábban vágástéri hulladékként kezelt, ma a megújuló energiahordozók között megjelenő energetikai apríték. A kitermelt faanyagot fele-fele arányban hazai és európai piacokon értékesítjük.

A kereskedelmi igények kielégítése mellett folyamatosan szem előtt tartjuk azt is, hogy beavatkozásaink az erdő életében a lehető legkisebb károkozással járjanak. Ennek érdekében fakitermeléseink zömét a vegetációs időn kívül végezzük.

Az egybefüggő tarvágások területe természetszerű erdőkben nem haladja meg az 5 hektárt, természetvédelmi területen pedig kizárólag természetes újulatra alapozott felújító- és szálalóvágásokat alkalmazunk. Tarvágásos véghasználatot azokban az erdőrészletekben végzünk, ahol a fafaj- és termőhelyi viszonyok ezt indokolják. A tarvágás nem cél, hanem eszköz abban, hogy egy új, őshonos, értékes faállományt hozzuk létre, az idegenhonos vagy nem kedvező fafajú erdők helyett.
Bükkös állományokban teljes körűen alkalmazzuk, tölgyes és erdeifenyves állományainkban előnyben részesítjük a fokozatos felújítóvágást, melynek során az idős állományt több lépésben, 10-20 év alatt termeljük le.

A megváltozott jogszabályi környezet és társadalmi igények miatt egyre több erdőrészletünkben alkalmazzuk a szálalóvágást és az átalakító üzemmód szerinti gazdálkodást, melyek segítségével évtizedek, vagy inkább évszázadok alatt elérhetjük a szálaló erdőalakot.

A fakitermelés vezérgépeit folyamatosan modern, megbízható, nagy teljesítményű gépekre cseréljük, a kíméletes faanyagmozgatás érdekében kis talajnyomású kihordó vontatókat (forwarder) állítottunk üzembe, melyek a talajt, a visszamaradó állományt és az újulatot is kímélik, továbbá a kiszállított faanyag sem szennyeződik.

A nehéz fizikai munka kiváltására egyre több fakitermelő gépet – harvestert – alkalmazunk. A felújító-vágásokban – ahol a terepviszonyok megengedik – előnyben részesítjük a kihordó-vontatós technológiát, amelyet növedékfokozó gyérítések végrehajtásában is alkalmazunk.

A kitermelt faanyag romlásmentes piacra juttatása, a szakszerű erdőgazdálkodás érdekében jelentősen növelnünk kellett az erdő feltárására fordított forrásokat, folyamatosan felújítjuk, illetve lehetőségeink szerint bővítjük feltáróhálózatunkat. A feltárás során gerinc úthálózatok kialakítására törekedünk. Ez a forwarderes technológia és az önrakodós terepjáró tehergépkocsik alkalmazásával nagy, összefüggő erdőtömbök megközelítését tette lehetővé. Az erdőfeltárás szolgálatában továbbra is üzemeltetjük, és folyamatosan fejlesztjük a kisvasúti hálózatot. Az éves mozgatási terveinkben folyamatosan kiemelt helyet kap az erdei vasúton történő szállítás. Ezeknek a beruházásoknak köszönhetően piaci partnereinknek rövidebb idő alatt, nagyobb biztonsággal tudjuk eljuttatni termékeinket.

Minősített erdőgazdálkodás

Cégünk erdőgazdálkodási tevékenységét az erdészeti hatóság az 1970-es évek eleje óta folyamatosan jó színvonalúnak minősíti. Az aktuális egészségügyi termeléseket, kárfelszámolási munkákat folyamatosan végrehajtjuk (hótörés, viharkár, szúkár, bükkpusztulás, stb.).

EUTR technikai azonosító: AA0150781

A Zalaerdő Zrt. fahasználati tevékenysége térképen

Nagyobb képért kattintson a képre!

Információ

Erdőgazdálkodási osztály
8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
Telefon: +3693500214, +3693500215
E-mail: erdogazdalkodas@zalaerdo.hu

Kereskedelmi osztály
8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
Telefon: +3693500213, +3693500207
Fax: +3693500253
E-mail: erdogazdalkodas@zalaerdo.hu


Kapcsolódó galéria