Betöltés

Haltelepítések

Évzáró haltelepítés

Az őszi halállománypótlás keszegfélék telepítésével zárult a Zalaerdő Zrt. által kezelt tavakon.
Az erdő ölelte Szentpéterföldei-tó halállománya 300 kilogramm, a Kistolmácsi-víztározó halállománya 500 kilogramm vegyes keszeggel gazdagodott november 22-én. Mindkét tavon esztendőről esztendőre eredményesen szaporodnak a keszegfajok, de állományukat szükséges pótolni, mert e fajok egyedei nem csupán a horgászok által keresett zsákmányhalak, hanem a ragadozó halfajok táplálékának egy részét is képezik.


Pontytelepítés a ZALAERDŐ Zrt. által kezelt tavakon

Az őszi időszak kiemelten fontos a tavak kezelőinél.
A haltermelő tavaknál a halastavak vízeresztéssel járó lehalászása, a kifogott halállomány tárolása és piacra juttatása ad napi szintű feladatot egészen a karácsonyi ünnepekig, addig a horgászati hasznosítású tavaknál az évközben kifogott halak pótlásának elvégzése az aktuális, időszerű feladat, mellyel a következő év(ek) eredményes horgászfogásainak feltételei teremtődnek meg.
A ZALAERDŐ Zrt. a tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében álló víztározókon – a természetes szaporodás feltételeinek biztosításán felül – esztendőről esztendőre több alkalommal végez haltelepítést annak érdekében, hogy az ide látogató horgászok élménydús napokat tölthessenek e csodálatos környezetű tavak partján.
A Kistolmácsi-víztározó halállománya 2500 kilogramm, míg az erdő ölelte Szentpéterföldei-tó halállománya 1500 kilogramm méretes, 2-3 kilogramm közötti ponttyal gazdagodott november 6-án.
A haltelepítést követően mindkét tavon november 12-ig általános horgászati tilalom lépett érvénybe, horgászni november 13-tól kizárólag ragadozó halfajokra engedélyezett, a horgászrend betartása mellett.
E megnyúlt testű, oldalról lapított halfaj a horgászok által legkeresettebb halaink egyike, mely számos horgászati módszerrel fogható, a horgászok zsákmányának jelentős részét képezik.


Pontyivadék telepítés Kistolmácson

A horgászok által legkeresettebb halfajból a ZALAERDŐ Zrt. minden esztendő őszén jelentős mennyiségben telepít méretes, háromnyaras pontyot a kezelésében lévő horgásztavakba.
Június hónap utolsó munkanapján 10.000 darab előnevelt pontyivadékkal gazdagodott a horgászok körében kedvelt Kistolmácsi-víztározó halállománya.
A néhány centiméter nagyságú halak négy-öt esztendő múlva érik el a legkisebb kifogható méretet, addig főleg iszaplakó gerinctelen állatokkal táplálkoznak.
E megnyúlt, oldalról lapított testű, szájszögletében egy pár rövid bajuszt viselő halfaj számos horgászati módszerrel fogható, sokféle halétel kiváló és egészséges alapanyaga.


Előnevelt süllők telepítése

A Kistolmácsi-víztározó és a Szentpéterföldei-tó halállománya május 17-én 6-6 ezer darab előnevelt süllővel gazdagodott.
A ZALAERDŐ Zrt. tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében lévő víztestek nyíltvízi életterűek, melyeknek meghatározó csúcsragadozója a süllő. A természetes szaporodás feltételeinek biztosításán felül évről évre előnevelt, 3-4 cm nagyságú ivadékokat telepítünk, melyek a tavak természetes táplálékbázisa révén érik el a fogható méretet. A süllő a horgászok általkeresett ragadozó halfaj, mely számos horgászati módszerrel fogható, húsa jó minőségű.
Az erdőgazdaság kezelésében lévő tavak a rendszeresen végzett telepítéseknek és a sikeres természetes szaporodásnak köszönhetően gazdag süllőállománnyal rendelkeznek, az ide látogató horgászok számára további halfajok fogási lehetőségével együtt élménydús horgászatot biztosítanak.


Csukaivadék telepítés Szentpéterföldén

A Zalaerdő Zrt. kezelésében lévő nyíltvízi életterű víztestek meghatározó csúcsragadozója a süllő, de a part menti vízinövényzet, vízbe dőlt és belógó fák, bokrok ágak a csuka számára is ideális életteret biztosítanak.
A természetes szaporodáson túl 2019. április 9-én 2.000 darab előnevelt csukával gazdagodott az erdő ölelte tó halállománya.
A szakszemélyzet tagjai kihelyezték a 3-4 cm nagyságú ivadékhalakat, hogy azok a part mentén búvóhelyet találjanak maguknak.
A csuka hazai halfaunánk egyik legjobb növekedési eréllyel rendelkező faja, mely a horgászok által keresett sporthal, számos horgászati módszerrel fogható. Elsősorban nappali ragadozó, falánksága csak a február-márciusi ívás idején és a nyári hónapokban mérséklődik.


Évzáró haltelepítések

A Zalaerdő Zrt. halállománypótlást végzett december 3-án a kezelésében lévő horgásztavaknál.
A Kistolmácsi-víztározóba 3.000 kilogramm, a Szentpéterföldei-tóba 1.900 kilogramm ponty került, továbbá 500, illetve 300 kilogramm vegyes keszeggel is gazdagodott a halállomány.
Reményeink szerint az idei esztendőben elvégzett haltelepítések, az eredményes természetes szaporodás feltételeinek biztosítása, valamint a látogatók kulturált, szabálykövető magatartása révén a horgászok 2019-ben is sikeres napokat tölthetnek e csodálatos környezetű tavaknál.


Előnevelt pontytelepítés Szentpéterföldén

A ZALAERDŐ Zrt. a tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében álló Szentpéterföldei-tóba 5 ezer darab pontyivadékot telepített június 15-én, mellyel a tárgyévi ivadéktelepítés utolsó eseményére került sor.
E megnyúlt testű, oldalról lapított halfaj a horgászok által legkeresettebb halaink egyike, melynek a horgászzsákmányban való részesedése nagy. A ponty a hazai halgazdaságok legnagyobb mennyiségben nevelt és tenyészett hala, amelyet a horgászati kezelésű vízterületekbe nagy tételben telepítenek.


Az Év Halát telepítettük

A ZALAERDŐ Zrt. a tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében álló Kistolmácsi-víztározóba és a Szentpéterföldei-tóba 4-4 ezer darab balinivadékot telepített május 16-án.
A Magyar Haltani Társaság esztendőről esztendőre közönségszavazásra bocsájtja az Év Hala címet, melyet 2018-ban a balin nyert el.
Az oldalról lapított, nyúlánk testű balin nyíltvízi ragadozó, mégis a békés fajokat magába foglaló pontyfélék családjába tartozik. Fogai nincsenek, de az alsó állkapcsa elől kissé fölfelé hajlik, mely a zsákmány megragadását segíti. Magányosan vagy néhány példányt alkotó csapatokban keresi a táplálékát, mely kezdetben planktonszervezetekből és apró gerinctelen állatokból áll, majd áttér a halfogyasztásra.
E nehezen szaporítható halfaj előnevelt, 3-4 cm nagyságú ivadékai a nagyatádi V-95 Kft. halastavából jutottak el új otthonukba, gazdagítva a jó hírben álló tavak halállományát.


Süllőt telepítettünk

A Kistolmácsi-víztározó és a Szentpéterföldei-tó halállománya május 8-án 6-6 ezer süllőivadékkal gazdagodott.
A Zalaerdő Zrt. kiemelt figyelmet fordít a tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében álló tavak halállományának fejlesztésére, melynek meghatározó elemei a természetes szaporodás feltételeinek biztosítása és a tudatos haltelepítés. Halgazdálkodási terv előírása szerint évről évre előnevelt, 3-4 cm nagyságú ragadozóhalakat telepítünk a tavakba, melyek a természetes táplálékbázist kihasználva érik el a fogható méretet.
A ragadozó halfajok horgászvizeink értékes és keresett halai. A süllő a víztározó medrében lévő akadó, mint a tuskó mellett szívesen tanyázik, egyes búvóhelyeken csoportosan is előfordul. Zsákmányát leginkább méret alapján válogatja, rablásakor a kishalak sokszor legyezőszerűen menekülnek. E halfaj hazánk egyik legkeresettebb és legértékesebb hala, melynek részesedése a horgászzsákmányban jelentős.


Évnyitó haltelepítés

A Zalaerdő Zrt. idén a kezelésében lévő Kistolmácsi-víztározón végzett először halállománypótlást.
A 11,2 hektár kiterjedésű tó ragadozó halállományának pótlása érdekében – a természetes szaporodáson felül – április 18-án 2.000 darab 3-4 cm nagyságú előnevelt csukaivadékot helyeztünk ki, hogy a parti növényzet mentén és a vízparti fák gyökerei között búvóhelyet találjanak maguknak.
A csuka hazai halfaunánk egyik legszebb színezetű faja, melynek teste hosszúkás, feje testéhez képest nagy, szája kacsacsőrre emlékeztet. Szájában erős, kúpos fogak helyezkednek el, melyek e falánk ragadozó táplálékának megragadását biztosítják. A természetes vizeink horgászatában jelentős szereppel bíró csuka a horgászok által kedvelt és keresett, húsa ízletes, fehér, de szálkás. A víztározó gazdag fehérhalállománya megfelelő táplálékot biztosít e gyorsnövekedésű faj számára.


Haltelepítések 2017-ben

A ZALAERDŐ Zrt. kezelésében álló Kistolmácsi-víztározó és Szentpéterföldei-tó csúcsragadozója a süllő, mely az egyik legértékesebb halaink egyike. A süllőállomány fenntartása és fejlesztése érdekében a természetes szaporodáson felül tavanként 6.000 darab előnevelt, 3-4 centiméter nagyságú ivadékot helyeztünk ki, mely halak a természetes táplálékbázist kihasználva érik el a kifogható méretet.
A csuka a vízinövényzettel benőtt részeket kedveli, a természetes szaporodáson felül 2.000 darab ivadékkal is gazdagodott az erdő ölelte 14 hektár nagyságú Szentpéterföldei-tó.
A haltelepítések meghatározó időszaka az ősz. A horgászok által legkeresettebb pontyból az év végén mindkét tározóba 2.700 kilogrammot telepítettünk. A keszegbeszerzés terén az elmúlt esztendőkben tapasztalható nehézségek is megoldódni látszódnak, 2017. évben 500-500 kilogramm, 10-50 dkg közötti egyedsúlyú vegyes keszeggel is gazdagodott a két tó halállománya.
Reményeink szerint az elvégzett haltelepítések, az eredményes természetes szaporodás feltételeinek biztosítása, a kistolmácsi sikeres varsás törpeharcsafogás, valamint a látogatók kultúrált, szabálykövető magatartása révén a horgászok élménydús napokat tölthetnek 2018-ban is e csodálatos környezetű tavaknál.


Süllőtelepítés tavainkon

A nyíltvízi víztestek csúcsragadozójának számító süllő az egyik legértékesebb és legkeresettebb halaink egyike. A süllőállomány fenntartása és fejlesztése érdekében a természetes szaporodáson felül évente előnevelt, 3-4 centiméter nagyságú ivadékokat helyezünk ki, mely halak a tó természetes eltartó képességét kihasználva évről évre elérik a kifogható méretet.


Ragadozóhal telepítése Szentpéterföldén

A Szentpéterföldei-tó ragadozóhal állományának fejlesztése érdekében - a természetes szaporodáson felül - 2.000 darab előnevelt csukaivadék telepítését végeztük el április 12-én.
A tavaszi erdő ölelte tározó partja mentén helyeztük ki a 4-5 centiméter nagyságú ivadékokat, hogy a parti növényzetben, vízparti fák gyökerei között búvóhelyet találjanak maguknak.
Természetes vizeink horgászatában a csuka jelentős szereppel bíró halfaj, robbanékony mozgású, falánk ragadozó. A tározó gazdag fehérhal állománya megfelelő táplálékot nyújt e gyönyörű színezetű halfaj számára.


Halállománypótlás a Csömödéri-víztározón

A ZALAERDŐ Zrt. a kezelésében lévő 29 hektár nagyságú Csömödéri-víztározón végezte el a 2017-es esztendő első haltelepítését.
A november végi 2.780 kilogramm (3-5 kilogramm egyedsúlyú) pontytelepítést követően március 10-én 3.000 kilogramm méretes, 1,5-3 kilogramm közötti ponty érkezett a Csömödéri-víztározóba. A hatályos horgászrend szerint a pontytelepítés napján és az azt követő 6 napon keresztül általános horgászati tilalom van érvényben, így a horgászok március 17-étől hódolhatnak ismét szenvedélyüknek.


Őszi halállománypótlás

A 2016-os esztendő végéhez közeledve a horgászvizek kezelői már a télre és a következő évre készülnek. A vízpartok rendbetétele, a műtárgyak karbantartása mellett egyik legfontosabb feladat a tavak halállományának pótlása, melynek révén a következő esztendő(k) eredményes horgászfogásainak lehetősége teremtődik meg.
A ZALAERDŐ Zrt. tulajdonában két völgyzárógátas halgazdálkodási vízterület található. A horgászati hasznosítású 11,2 hektár nagyságú Kistolmácsi-víztározón és a 14,6 hektár nagyságú Szentpéterföldei-tavon évről évre halgazdálkodási terv szerint történik a halállománypótlás. A Kistolmácsi-víztározó halállománya november 17-én 3.490 kilogramm, míg a Szentpéterföldei-tó halállománya november 18-án 2.699 kilogramm méteres 1,5-3 kilogramm súlyú ponttyal gazdagodott.
A hatályos horgászrend szerint a pontytelepítés napján és az azt követő 6 napon keresztül általános horgászati tilalom van érvényben.
Horgászni a Kistolmácsi-víztározón 2016. november 24-től, a Szentpéterföldei-tavon 2016. november 25-től kizárólag ragadozóhalakra engedélyezett.


Keszegtelepítés

A keszegfélék horgászvizeinkben fontos szereppel bírnak, a ragadozó halfajok táplálékának egy részét képezik, ugyanakkor a horgászok által is keresett zsákmányhalak.
A 11,2 hektár nagyságú Kistolmácsi-víztározó keszegállományának növelése érdekében 2016. június 10-én 205 kilogramm vegyes keszeg telepítését végezte el a tulajdonos.
Az erdők ölelésében meghúzódó Szentpéterföldei-tóban évről évre eredményesen szaporodnak a keszegfajok. A tó partvonal mentén húzódó vízi növényzete a békéshalak búvó- és ívási helyét jelentik, ugyanakkor a kikelt ivadékhalak számára pedig búvóhelyet biztosítanak, ahol nagyobb eséllyel nőnek, illetve maradnak meg. E vízterület keszegállománya 2016. június 17-én 5.000 darab előnevelt, 2-4 centiméter nagyságú keszeggel gazdagodott.


2016 tavaszi haltelepítések

A süllő – mint ragadozó halfaj – horgászvizeink értékes, a horgászok által kedvelt hala.
A ragadozó halfajok állományának fenntartása a természetes szaporodáson felül évente előnevelt halak kihelyezésével valósul meg. Az ivadékok a tó természetes eltartó képességét kihasználva évről évre érik el a kifogható méretet.
A szakszemélyzet tagjai május hónap utolsó napján a Kistolmácsi-víztározóba és a Szentpéterföldei-tóba 6000-6000 darab előnevelt süllőt telepítettek.
Mindkét vízterület nyílt vízi élettér, melynek meghatározó csúcsragadozója a süllő, de a part menti, vízinövényzettel helyenként erősen benőtt részek a csuka számára is kedvezőek.