Betöltés

Tevékenységeink

Erdősítés

ERDŐFELÚJÍTÁS

Az erdőfelújítás során célunk, hogy tevékenységünk eredményeképpen értékes, a termőhelynek és a tájnak legjobban megfelelő, őshonos fafajokból álló erdők jöjjenek létre Zalában.
Napjainkban az erdők felújítását elsősorban lombos fafajokkal végezzük. A tűlevelű fajok közül erdeifenyőt alkalmazunk a fenyőrégióban, illetve vörösfenyőt a bükk és tölgy állományok elegyfafajaként.
A természetszerű erdőgazdálkodást kiterjesztettük minden olyan területre, ahol ez a termőhelyi és faállományviszonyok alapján lehetséges volt. A magról történő természetes felújítások aránya 40-50% között alakul, a bükkös állományok felújítása kizárólag természetes úton történik. Az akácosokban a gyökérsarjról történő felújítás az általános, melyet gépi gyökérszaggatással is elősegítünk. Mesterséges tölgy első kivitelekben a lehetséges mértékig makkvetéses technológiát alkalmazunk.
Az erdősítés alá vont terület jelenleg mintegy 5900 hektár. Az erdőfelújításokat igyekszünk a határidő előtt befejezni, évente átlagosan 500 hektár folyamatos erdősítést adunk át. Az első kivitelek és a pótlások területe évente átlagosan 850 hektár. Az erdősítések ápolásában elsősorban a kézi eszközökkel végzett munka a jellemző. Évről évre igyekszünk növelni a gépi sorközápolás területét és alkalmazzuk a légi, vegyszeres gyomszabályozást, szelektív gyomirtó szer alkalmazásával.
A vadkárok ellen vadriasztó szerrel és vadkárelhárító kerítések építésével védjük erdősítéseinket. Ez utóbbinál az acélhálós, többször felhasználható típust részesítjük előnyben. Homokvidékeinken található erdősítésekben rendszeresen tapasztaljuk a cserebogárfélék pajorjainak és nemzőinek kártételét. A pajorkár megelőzése érdekében a homoki termőhelyeken lévő mesterséges erdőfelújításokban több éven keresztül részleges talajfertőtlenítést alkalmazunk.

ERDŐTELEPÍTÉS

A Zalaerdő Zrt. új erdő telepítésére alkalmas, felesleges területtel alig rendelkezik. Az erdőtenyészet számára alkalmas termőhelyi viszonyokkal rendelkező területeket az elmúlt évtizedekben már betelepítettük.
Hazánk erdőterületének növeléséhez kedvező feltételek esetén további erdőtelepítések elvégzésével kívánunk hozzájárulni.

További információk

Erdőgazdálkodási osztály
8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
Telefon: +3693500214, +3693500215
E-mail: erdogazdalkodas@zalaerdo.hu


Kapcsolódó galéria