Betöltés

Hírek

Pályázati felhívás - Ivóvíz bekötővezeték létesítése

Ivóvíz bekötővezeték létesítése Kistolmácson és Szaplányoson (Jankapuszta) 2020. évi kivitelezéssel.

Pályázaton való részvétel, pályázati dokumentáció igénylése:
A pályázaton való részvétel a pályázati dokumentáció igénylésével, az abban foglaltak teljesítésével lehetséges.
Az igény bejelentése a knausz.peter@zalaerdo.hu e-mail címre megküldött jelentkezéssel, pályázó megnevezésével, kapcsolattartásra felhatalmazott személy kijelölésével, elérhetőség közlésével lehetséges.
A jelentkezést követően az Ajánlatkérő e-mail útján megküldi a pályázati dokumentációt. A pályázaton való részvétel ingyenes.
A pályázati dokumentáció igénylése 2020. augusztus 11-23. között lehetséges.
A pályázat leadásának határideje: 2020. szeptember 4. (péntek) 10 óra

Ajánlatkérő megnevezése, elérhetősége:
ZALAERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ZALAERDŐ Zrt.)
képviseli: Rosta Gyula vezérigazgató
székhelye: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
cégjegyzék száma: 20-10-040073, adószám: 11345178-2-20 képviselő

Ajánlatkérői kapcsolattartó (pályázattal kapcsolatban további információ kérhető):
Knausz Péter, építési előadó 30/643-5671, knausz.peter@zalaerdo.hu

A pályázat során a tervezett (tájékoztató) mennyiségek a következők:
Részletes mennyiségeket a pályázati engedélyezési és kiviteli terv, költségvetés tartalmazza.

Kistolmács Erdei Lak és tervezett keskeny nyomközű vasúti végállomás ivóvíz bekötése:

 • Gerinci leágazást építését a mérőóráig a szolgáltató végzi (külön szerződésben).
 • földmunka 3.540 m3
 • útátfúrás és védőcső fektetése 72 fm
 • D32 KPE vízvezeték fektetése 1.263 fm
 • jellemző érintett építmények: közút, elektromos légvezeték, Kistolmácsi-víztározót tápláló vízfolyás

Szaplányosi Erdei Lak ivóvíz bekötése:

 • Gerinci leágazást építését a mérőóráig a szolgáltató végzi (külön szerződésben).
 • földmunka 1.990 m3
 • útátfúrás és védőcső fektetése 15 fm
 • D32 KPE vízvezeték fektetése 920 fm
 • jellemző érintett építmények: közút, elektromos légvezeték, keresztező vízfolyások

Tervek, költségvetések:

 • LINAKRON Kft. „Kistolmácsi és Szaplányosi Erdei Lak vízellátása, új tervezett kistolmácsi vasúti végállomáson gőzös vízvételi hely tervezése” című 2681/2020 munkaszámú engedélyezési és kiviteli terve (pályázat része).
 • Beárazandó költségvetések

Megjegyzés:
A pályázat alternatív ajánlatot tartalmaz (ajánlatkérői anyagbeszerzéssel történő kivitelezés)