Betöltés

Hírek

Országfásítási mintaprogram a Zalaerdőnél

Hazánk erdőterületének növeléséhez a Zalaerdő Zrt. az Agrárminisztérium által indított Országfásítási Mintaprogram keretén belül 2019. óta végez erdőtelepítést. 

Társaságunk a Mintafásítás I. keretében 2019 őszén – 2020 tavaszán két erdészet területén 5 helyszí-nen, 8,54 hektár területen végzett erdőtelepítést, amelyek első kiviteléhez 65.800 darab csemetét használt fel.
A Mintafásítás II. keretében a 2020 őszi, 2021 tavaszi időszakban két erdészet területén 7 helyszínen, 10,33 hektár területen végzett telepítést, ahol 77.100 darab csemete került elültetésre. Ezen program során Újszülöttek erdeje, mintafásítás és önerdősülés erdővé alakítása is megvalósult.
Az erdőtelepítésekhez szükséges szaporítóanyagot a Bajcsai Csemetekert biztosította.

Társaságunk az elvárásoknak megfelelően folytatja az Országfásítási Mintaprogramot. A Mintafásítás III. keretein belül 2021 őszén, 2022 tavaszán három erdészet területén, 4 helyszínen 13,62 ha terüle-ten hajt végre erdőtelepítést, mintegy 122.000 db csemete felhasználásával. Az erdőtelepítésekhez szükséges szaporítóanyagot most is a Bajcsai Csemetekert biztosítja.

Az erdőtelepítések helyszínei:

  • Eszteregnye 3,37 ha újszülöttek erdeje,
  • Kányavár 2,71 ha mintaerdősítés
  • Kilimán 4,01 ha mintaerdősítés
  • Bak 3,53 ha területen mintaerdősítés.

Az „Újszülöttek erdeje” program keretén belül az Eszteregnye 16 E erdőrészletben 1,00 hektár terüle-ten hazai egyéb kemény lombos célállományú, az Eszteregnye 16 F erdőrészletben 2,37 hektár terüle-ten tölgyes célállományú erdőtelepítés valósul meg. Az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepí-tési kivitelezési-terv alapján a terület letakarítását tuskómarás követte, majd Danszky-féle altalajlazító-val végzett talajlazítás volt szükséges, amely egyben az ültetési-vetési pásztákat is kijelölte. A terület vadkár szempontjából fokozottan veszélyeztetett, ezért panelos kerítés került megépítésre a két erdő-részletet közösen bekerítve. A kerítés megépítése után 2021 december elején az első kivitel az Eszte-regnye 16 E erdőrészletben 8.000 darab hegyi juhar és 800 darab kocsányos tölgy csemete, míg az Eszteregnye 16 F erdőrészletben 19.000 darab kocsányos tölgy csemete ültetésével lesz végrehajtva. A cserjés erdőszegély húsos som csemetével kerül kialakításra: az erdőrészlet északi és déli oldalán a szélső 3 sorban, míg a nyugati oldalon a sorok szélein három-három csemetével.

Az elkövetkező évek során az erdőrészletekben a szükséges pótlások során ritka őshonos fafajokat fo-gunk felhasználni: madárcseresznye, vadkörte és vadalma csemetékkel színesítjük az erdősítést.

Rosta Gyula vezérigazgató és Cseresnyés Péter államtitkár