facebook  google  instagram logo  twiter  youtube  kozjolet345

Mentés

1. A ZALAERDŐ Zrt. vállalja, hogy a szerződésben meghatározott időben és helyen vadászati lehetőséget biztosít a bérvadásznak (és társainak), trófeák megszerzésére és vadászati szolgáltatások igénybevételére.

2. A bérvadász (szerződő partner) köteles a vadászat megkezdése előtt legalább egy héttel megadni a saját és vendégei adatait, érvényes magyar vadászjegyük számát.

3. A ZALAERDŐ Zrt. minden vadászathoz helyi vadászkísérőt biztosít. A bérvadászok csak a helyi kísérő jelenlétében vadászhatnak, és csak a kísérő által elejthetőnek minősített vadat ejthetik el.

4. A bérvadász által a vadászaton okozott kárt a bérvadász felelősségbiztosításának kárára kell rendezni. Védett vad esetleges elejtésére ez a biztosítás nem vonatkozik.

5. Az elejtett vad trófeája az elejtőt illeti meg, a vadbőrt és a vad húsát az árjegyzékben feltüntetett áron megveheti a bérvadász.

6. A megsebzett, de terítékre nem került vad darabszám tekintetében elejtettnek minősül. Egy vad megsebzésért a bérvadász az árjegyzékben feltüntetett árat köteles megfizetni. Amennyiben a sebzett vad még a vadászat során terítékre kerül, úgy a teljes árat kell megfizetni. Ha a vad csak a bérvadász elutazása után kerül meg, úgy a teljes árból levonva a sebzés árát, a fennmaradó összeget kell a bérvadásznak megfizetnie, a trófea csak ekkor kerül a birtokába.

7. Hibázás esetén az árjegyzékben szereplő hibázási ár számolható fel. Ha a vadászat során ugyanazon fajta vad kerül terítékre, mint az elhibázott – a hibázás nem kerül felszámításra. Ugyanazon vadfajra, ugyanazon helyen esett többszöri hibázás esetén csak egyszeri hibázás kerül a számlára.

8. A számlakészítés alapja a kitöltött, mindkét fél (vadásztató erdészet és bérvadász) által aláírt lőjegyzék. Trófeás vad számlázásánál a számlázandó érték alapja az Országos Trófeabíráló Bizottság által megállapított trófeasúly – illetve méret (lásd az árjegyzékben). Ha a trófea érmes minősítést kap, az OTBB által kiállított diploma és érem minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül a vadászt illeti.

9. A szerződésben szereplő trófeanagyság csak irányérték, mivel azt pontosan betartani lehetetlen. Ezért a szerződésben szereplő trófeánál kisebb vagy nagyobb trófea megszerzése esetén – ha az nem a bérvadász kimondott kérésére került elejtésre – a vadász köteles a szerződésben szereplő trófeanagyság /– 15%-át kifizetni. Ennél nagyobb súlykülönbözet esetén a fizetendő árban külön meg kell egyeznie a vadásztatónak és az elejtőnek.

10. A bérvadász a trófeát csak a számla teljes mértékben történő kifizetése után viheti magával

11. A bérvadász és társai csak érvényes magyar vadászati engedély birtokában vadászhatnak.

12. Ha a bérvadász vadászhoz méltatlan magatartást tanúsít, akkor a hivatásos vadászkísérő jogosult a vadászatot befejeztetni

 

pdfVadászati szerződésminta letöltése »

Kapcsolat - Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cim f H-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
tel f +36-93/500-200
mobil +36-30/474-2115
fax f +36-93/500-250
mail fzalaerdo@zalaerdo.hu

Partnerek

agrarminiszterium         OEE logo1   KANIZSATV      filmtar   filmtar 2   zt    erdomezo           vadaszkamara1  amierdonkMentés