Gyaloglás, túrázás

A gyalogosan történő erdőlátogatással kapcsolatban a következő szabályok vannak érvényben, melyek az Erdőtörvény 91. §-ban találhatók meg:

 • Az erdőben üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan bárki saját felelősségére ott tartózkodhat.
 • Az erdő látogatója az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat, az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja.
 • Az erdő látogatója köteles az erdőgazdálkodónak okozott kár és költség megtérítésére.
 • Üdülési, sportolási, illetőleg kirándulási célból - a kijelölt út kivételével - gyalogosan sem vehető igénybe az erdősítés területe, amíg a rajtalévő faállomány a két méter átlagos magasságot el nem éri; valamint az erdőrezervátum magterülete sem látogatható.

Az erdő látogatásával, haszonvételével kapcsolatos további szabályok, amelyek az Erdőtörvény 69. § és 93. §-ban és a Végrehajtási rendelet 41. §-ban találhatók meg:

 • Az erdőben az egyéni szükségletet meg nem haladó (személyenként 2 kg) gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtése engedélyezett. Ezt meghaladó mennyiség gyűjtéséhez az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövény kereskedelmi forgalomba nem hozható.

A földalatti gombák gyűjtését a 24/2012. (III.19.) VM rendelet szabályozza:

 • E szerint a trifla gyűjtése az erdőgazdálkodó által a gyűjtő részére kiállított előzetes írásbeli hozzájárulás alapján végezhető. Triflát gyűjteni kizárólag a szervezeti és működési szabályzat szerint trifla gyűjtéssel foglalkozó szervezetek által tartott, a triflagyűjtésről szóló képzésen igazoltan részt vett és azon alkalmassági vizsgát teljesített kutyával, a triflakereső kutyát alkalmazó felelősségére lehet. Egy gyűjtő egyidejűleg legfeljebb két triflakereső kutyával gyűjthet, amelyeket köteles az állat egészségét és biztonságát nem veszélyeztető, jól látható megkülönböztető jelzéssel ellátni.

Csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdőben:

 • huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá sátrat felverni;
 • turistaútvonalat kijelölni és létesíteni; o turisztikai berendezést, létesítményt építeni és fenntartani; o ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni;
 • az Erdőtörvényben külön nem nevesített sportversenyt rendezni
 • Az erdőben jelet, mérő-, vagy gyűjtőeszközt elhelyezni, valamint az erdei életközösségből, az erdő talajából mintát venni csak az erdőgazdálkodó írásos hozzájárulásával lehet.
 • Az erdőben kutatási, felmérési tevékenységet végző személy köteles e tevékenységét az erdőgazdálkodónak bejelenteni.

Kerékpározás és lovaglás

A kerékpárral valamint lovaglás céljából történő erdőlátogatással kapcsolatban a következő szabályok vannak érvényben, melyekről az Erdőtörvény 91. § és 93. §-a a következőképpen rendelkezik:

 • az erdőben üdülés, sportolás és kirándulás céljából emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval bárki saját felelősségére ott tartózkodhat.
 • az erdőben abban az esetben lehet a megjelölt turistaúton kerékpározni és lovagolni, a megjelölt kerékpáros úton lovagolni, ha az együttes használat lehetősége jelzéssel az adott turistaúton vagy kerékpáros úton megjelölésre került.
 • a fenti kivétellel a megjelölt turista – vagy kerékpáros út keresztezése esetén a lovas az úton kizárólag lépésben haladhat át.
 • az erdő látogatója az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat, az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja
 • az erdő látogatója köteles az erdőgazdálkodónak okozott kár és költség megtérítésére
 • üdülési, sportolási illetőleg kirándulási célból – a kijelölt út kivételével – kerékpárral és lóval sem vehető igénybe az erdősítés területe, amíg a rajtalévő faállomány a két méter átlagos magasságot el nem éri; valamint az erdőrezervátum magterülete sem látogatható
 • kiépített parkerdei utat lovaglás céljára kizárólag az erre a célra kijelölt és bejelentett szakaszra lehet igénybe venni
 • erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet.

Lóval vontatott járművel történő közlekedés

A lóval vontatott járművel történő erdőlátogatóval kapcsolatban a következő szabályok vannak érvényben, melyek az Erődtörvény 91. § és 92. §-ban találhatók meg:

 • az erdőben üdülési, sportolási és kirándulás céljából az erdészeti feltáró hálózat részein sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel bárki saját felelősségre ott tartózkodhat
 • az erdőben sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel turistaúton közlekedni tilos
 • kiépített parkerdei utat lóval vontatott járművel nem szabad igénybe venni
 • az erdőben látogatás céljából lóval vontatott járművel közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad

Járművel történő közlekedés (motorozás, quadozás, személygépjárművel, tehergépjárművel, egyéb járművel történő behajtás)

Zala megyében gyakran találkozhatunk a közút mentén kerékpározásra kijelölt utakkal, valamint kiépített kerékpárutakkal, melyek részét képezik az országos kerékpárút-hálózatnak. A dél-zalai dombok közt kanyargó kis forgalmú utak szép élményt nyújtanak a kerékpározók számára. Érdemes kerékpárral felkeresni a sokszínű, apró látnivalókban gazdag, információs táblákkal ellátott vidéket. Több helyen találhatók motorozásra, quadozásra alkalmas kijelölt motocross-pályák (pl. Nagykanizsa, Kustánszeg, Kányavár, Tormafölde), ahol az erdei terepviszonyokat utánzó pályákon legálisan, biztonságos körülmények között szórakozhatnak az extrém sportok kedvelői. 
Az erdő járművel történő látogatásáról az Erdőtörvény 92. § és 92. §/A-a a következőképpen rendelkezik:

 • az erdőben látogatás céljából járművel – ideértve a nem sport vagy turisztikai célú valamint a nem csak emberi erővel hajtott kerékpárt is – közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad.
 • az erdőben járműközlekedésre kijelölt utat mindenki saját felelősségére veheti igénybe
 • erdőben quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral valamint motorkerékpárral közlekedni tilos.

Kutya az erdőben

A Szabálysértési törvény alapján:

 • Aki a felügyelete alatt álló kutyát természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkereső és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja, az szabálysértés követ el, mely miatt a természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr helyszíni bírságot szabhat ki.

A Vadászati törvény 67. §-a alapján:

 • A vadászat alkalmával – az azt alkalmazó felelősségére – a vad keresésére, felkutatására, valamint elfogására csak olyan vadászkutya alkalmazható, amelyet igazoltan vadászatra képeztek.
 • A vadászaton – a vaddisznó hajtóvadászata kivételével – az alkalmazott vadászati módnak megfelelő, vadászati alkalmassági vizsgát igazoltan teljesített vadászkutya használható. A vadászat során a vadászkutya vezetője a VAV igazolványt, illetve az ezzel egyenértékű munkavizsga bizonyítványt köteles magánál tartani, és azt a vadászat ellenőrzésére feljogosított személy felhívására bemutatni.
 • A vadászkutya vezetője köteles a vadászterületen folytatott munka közben jól látható és az állat egészségét, biztonságát nem veszélyeztető megkülönböztető jelzéssel a vadászkutyát ellátni, a kotorékeb kivételével.


Az erdőlátogatásra vonatkozó általános – az erdőlátogatás bármely módjára irányadó – rendelkezést az Erdőtörvény 94. §-a a következőképp tartalmazza: 
Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdő egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás az életet vagy testi épséget veszélyezteti, valamint az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza. 
Vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását.

Kapcsolat - Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cim f H-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
tel f +36-93/500-200
mobil +36-30/474-2115
fax f +36-93/500-250
mail fzalaerdo@zalaerdo.hu

Partnerek

foldmuv.miniszterium 3         OEE logo1   KANIZSATV      filmtar   filmtar 2   zt    erdomezo           vadaszkamara1  amierdonkMentés