facebook  google  instagram logo  twiter  youtube  kozjolet345

Mentés

Az 1967-ben épült nagykanizsai Múzeum téri irodaházba 1970-ben került a Zalaerdő Zrt. illetve jogelődeinek központi irányítása. Az épület korábban az egykori Dél-zalai Állami Erdőgazdaság központja volt. A Zalaerdő Zrt. központi szervezetének feladata a vállalat vezetése, a szakmai, gazdálkodási feladatok irányítása, az öt erdészet tevékenységeinek összefogása, ellenőrzése, munkájának segítése, a külső szervezetekkel, hatóságokkal való kapcsolattartás.


Vezérigazgató: Rosta Gyula
Telefon: 93/500-202
Fax: 93/500-251
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Termelési igazgató: Kreiner Roland
Telefon: 93/500-204
Fax: 93/500-252
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gazdasági igazgató: Varga Attila
Telefon: 93/500-211
Fax: 93/500-254
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Folyamatosan vizsgálja a társaság működésének szabályszerűségét, az éves feladatok végrehajtását, a gazdálkodás hatékonyságát. Kiemelt figyelmet fordít a kezelt és a saját vagyon védelmére. Tevékenységét a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott munkaterv alapján végzi, de a Vezérigazgató kezdeményezésére is ellát eseti ellenőrzési feladatokat. A vizsgálati jelentések és a bennük megfogalmazott javaslatok alapján a Felügyelő Bizottság és/vagy a Vezérigazgató döntést hoz a szükséges intézkedésekről.

Osztályvezető: dr. Páll Miklós
Telefon: 93/500-234
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szervezi, irányítja, ellenőrzi az erdőgazdálkodás alaptevékenységeit. A szakmai követelmények és az erdőtervi előírások betartásával gondoskodik az erdőfelújítási kötelezettségek teljesítéséről és a fakitermelési lehetőségek kihasználásáról. Szervezi a termelési és szállítási feladatokat, és gondoskodik azok műszaki és anyagi feltételeinek biztosításáról. Szakmai irányítása kiterjed a mag-, csemete- és díszfatermelésre, az erdőtelepítésre, erdőfelújításra, valamint az erdők mellékhaszonvételével kapcsolatos feladatokra is.

Osztályvezető: Nemes Zoltán
Telefon: 93/500-215, Fax: 93/500-252
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Folyamatosan felügyeli a részvénytársaság törvényes működését, irányítja az ellenőrzési osztály munkáját a vezérigazgatóval egyeztetetten. Munkájáról az alapítónak évente jelentést készít. Véleményezi a részvénytársaság terveit és éves gazdálkodását.

Feladata a személyi ügyek döntésre való előkészítése, a részvénytársaság igényének megfelelő szakemberek biztosítása, a munkaügyi feladatok, munkaszerződések elkészítésének elvégzése. Fontos feladata a szakmai képzések, továbbképzések szervezése, a tanulmányutakkal, külföldi szolgálati utakkal kapcsolatos ügyek intézése, valamint az oktatási intézményekkel való kapcsolattartás. Ellátja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szervezési, jelentési, ellenőrzési feladatokat.  Irányítja a segédhivatali munkát, különös tekintettel az ügyiratkezelésre, az irattározásra, iratselejtezésre.

Osztályvezető: Pölöskei János
Telefon: 93/500-230
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Működteti az informatikai rendszer felhasználói és hálózati eszközeit, fenntartja a szerverpark műszaki színvonalát. Ellátja a társaság digitálisan tárolt adatainak védelmét, biztosítja az elvárt adatbiztonságot. Kidolgozza és fejleszti az ügyviteli és szakmai szoftvereket, korszerűsíti a számítógépes adatfeldolgozást, azokat rendszergazdaként üzemelteti. Támogatja a társaság honlapjának, illetve levelező rendszerének üzemeltetését. A csoport látja el a mobil- és vezetékes telefonszolgáltatással, az internettel és a társaságnál alkalmazott egyéb adat- és hangátviteli rendszerekkel kapcsolatos ügyintézést, ellenőrzi az ezekkel kapcsolatos beérkező számlákat.

Csoportvezető: Gazsi Richárd
Telefon: 93/500-222
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Büntető, polgári peres és cégbírósági ügyekben biztosítja a társaság jogi képviseletét. Jogi és törvényességi szempontból elkészíti és véleményezi a társaság szerződéseit, szabályzatait, belső utasításait és egyéb intézkedéseit. Jogi állásfoglalásokat készít, a társaságot érintő beadványok készítésében, véleményezésében részt vesz és jogi tanácsot ad. Kötelező jogi képviseletet igénylő ügyekben is ellátja a társaság képviseletét, és szerkeszti, valamint ellenjegyzi az ezzel kapcsolatos szerződéseket és egyéb beadványokat.

Fizetési meghagyásos eljárások, peres eljárások és végrehajtási eljárások kezdeményezésének, ügyintézésének koordinálása, adott esetben képviseleti ellátása. Jogi tanácsokkal segíti a társaság vezető szerveinek, a belső és külső szervezeti egységek tevékenységét.     A jogszabályi változásokat figyelemmel kíséri, a társaság működésének szabályozottságából adódó feladatokat ellátja.

Jogtanácsos: dr. Mileji Ádám
Telefon: 93/500-210
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

A fatermékek és faipari termékek piackutatási és marketing tevékenységét irányítja, kialakítja a kereskedelempolitikai irányelveket, működteti és karbantartja a vállalati árrendszert. Kereskedelmi tárgyalásokat kezdeményez és folytat a hazai és külföldi vevőkkel. Gondoskodik a kereskedelmi szerződések előkészítéséről és a megegyezés után azok megkötéséről. Figyelemmel kíséri a szerződések teljesítését. Ellenőrzi, exportértékesítés esetén pedig végzi a számlakibocsátást, és intézkedik a követelések érvényesítéséről.

Osztályvezető: Trojkó Péter
Telefon: 93/500-213, Fax: 93/500-253
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az osztály feladata a társaság pénzügyeinek intézése, az ezzel összefüggő ügyvitel kialakítása és működtetése. Az állami költségvetéssel, illetve a helyi adókkal kapcsolatos bevallások elkészítése. A stratégiai és üzleti terv összeállítása, az erdészeti tervek elkészítése, a Társaság tevékenységének elemzése, kontrolling feladatok ellátása, az éves üzleti jelentés összeállítása. Statisztikai jelentések készítése.

Osztályvezető: Tamás Aliz
Telefon: 93/500-224
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Ellátja a PR-tevékenységet. Megrendeli a társaság részére szükséges sajtótermékeket (közlönyök, folyóiratok, újságok). Intézi a ZALAERDŐ üzemi újság terjesztését. Közzéteszi a társaság hirdetéseit és reklámszövegeit. Ellátja a szóvivői és kommunikációs feladatokat. Folyamatosan kapcsolatot tart a helyi és országos médiumokkal, összeállítja a sajtóanyagokat. Figyelemmel kíséri és nyilvántartja a társaságról megjelenő újságcikkeket és elektronikus híradásokat. Szervezi a társaság rendezvényeit. Elvégzi a Zalaerdő Zrt. honlapjának frissítését és aktualizálását. Kiadványokat, reklám- és szóróanyagokat készít és koordinál, kapcsolatot tart a nyomdával. Részt vesz az alapítványok és egyéb szervezetek támogatásának intézésében.

PR-előadó: Steyer Edina
Telefon: 93/500-244
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Legfőbb feladata a számviteli törvény érvényesítése, a bizonylati rend és az okmányfegyelem szabályainak betartása. Ennek keretében rögzíti a gazdasági eseményeket, vezeti a vagyonnyilvántartást, szervezi a leltározást. Összeállítja az éves beszámolókat. Gyors, pontos adatszolgáltatással, folyamatos információkkal segíti a társaság vezetését a gazdasági döntések meghozatalában.

Osztályvezető: Muhr Ildikó
Tel.: 93/500-220
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Részt vesz a társaság turisztikai (közjóléti) tevékenységének tervezésében, a fejlesztési elképzelések kidolgozásában. Biztosítja a turisztikai tevékenységeket kiszolgáló létesítmények működtetését, külön kiemelve a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola és Erdei Szálló (Obornak), valamint a Zakatoló Erdei Iskola és Csömödéri Turistaszálló (Csömödér) objektumait.

Biztosítja a társaság turisztikai létesítményeinek működtetéséhez szükséges vállalkozói hátteret. Működteti a társaság területén kiépített turista útvonalakat, ösvényeket – az illetékes erdészettel együttműködve. Működteti az Országos Kék Kör monitoring ranger – Kéktúra útvonal társaságunkat érintő szakaszát, egyben kapcsolatot tart a Magyar Természetjáró Szövetséggel. Működteti az Erdeiszallas.hu weboldal társaságunkra vonatkozó részeit. Részt vesz a Csömödéri Állami Erdei Vasút turisztikai célú fejlesztésében. Részt vesz a társaság turisztikai (közjóléti) programjainak tervezésében szervezésében. Kapcsolatot tart a turisztikai civil szervezetekkel, illetve a turisztikai ágazat hatósági jogkört gyakorló szerveivel. Feladata még a társaság turisztikai tevékenységével kapcsolatos adatszolgáltatás.

Kapcsolatot tart a környezetvédelmi hatóságokkal, feladata a környezetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése. Betartatja a veszélyes anyagok, áruk tárolására, szállítására vonatkozó jogszabályi előírásokat, kialakítja az ehhez szükséges szabályozottsági humán és műszaki feltételeket; kapcsolatot tart az ADR-megbízottal. Végrehajtja a társaság környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, illetve megszervezi azokat a környezetvédelmi megbízotti hálózat működtetésével.

Telefon: 93/500-241
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Betartatja a vadgazdálkodás és vadásztatás szakmai és jogszabályi követelményeit, előkészíti és megköti a vadászati szerződéseket, elősegíti a szerződési kötelezettségek teljesítését, ezen belül érvényesíti a társaság érdekeit. A társaság vadászterületén irányítja és felügyeli a vadgazdálkodást. Gondoskodik az erdő- és a vadgazdálkodás összhangjáról.

Megőrzi a Zalaerdő Zrt. kezelésében vagy tulajdonában lévő vízterültek ökológiai állapotát, ezzel párhuzamosan gondoskodik a jellemző őshonos halfajok állományának pótlásáról, telepítéséről, biztosítja szaporodási lehetőségeit. Tevékenysége közé tartozik továbbá a halgazdálkodási jog horgászati hasznosítása, a hatályos halgazdálkodási jogszabályok betartásával.

Telefon: 93/500-206, Fax: 93/500-253
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Biztosítja a társaság működéséhez kapcsolódó technikai, műszaki feltételeket, elvégzi az ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézést. Tevékenységi körébe tartozik a Zalaerdő Zrt. segédüzemeinek (vasútüzem, gépüzem) felügyelete, működésének koordinálása. Összeállítja az éves fejlesztési és karbantartási terveket, elkészíti a beruházások kiviteli terveit és a fejlesztési pályázatokat. Elvégzi a társaság gépjárműállományának nyilvántartását, teljesítményelszámolását és hatósági ügyintézését. A Zalaerdő Zrt. tulajdonában lévő ingatlanállomány nyilvántartását, változásait, és a földhivatali kapcsolattartást is az osztály végzi.

Osztályvezető: Gál Károly
Telefon: 93/500-231, Fax: 93/500-251
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kapcsolat - Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cim f H-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
tel f +36-93/500-200
mobil +36-30/474-2115
fax f +36-93/500-250
mail fzalaerdo@zalaerdo.hu

Partnerek

agrarminiszterium         OEE logo1   KANIZSATV      filmtar   filmtar 2   zt    erdomezo           vadaszkamara1  amierdonkMentés